"Информационно Обслужване" АД - клон Смолян предлага услуги с високо качество в областта на информационните технологии, отговарящи на всички съвременни потребности и изисквания на своите настоящи и бъдещи клиенти.

Като част от развитата клонова мрежа на най-голямата българска IT компания, "Информационно Обслужване" АД клон Смолян разполага с всички необходими материално-технически ресурси и високо квалифицирани служители.

Основна дейност